Người Mẫu PG HCM

Bộ sưu tập ảnh hot nhất của PG Sài Gòn Phương Thảo

Tên đầy đủ: Võ Phan Phương Thảo| Sinh năm: 1992| Chiều cao: 1m70| Số đo: 84/62/90

Bộ sưu tập ảnh hot nhất của PG Sài Gòn Huỳnh Mai

Tên đầy đủ: Huỳnh Thanh Mai | Sinh năm: 1993|Chiều cao: 1m68| Số đo: 88/63/90

Bộ sưu tập ảnh hot nhất của PG Sài Gòn Thanh Hiền

Tên đầy đủ: Phạm Võ Thanh Hiền | Sinh năm: 1993| Chiều cao: 1m68 | Số đo: 85/63/90

Bộ sưu tập ảnh hot nhất của PG Sài Gòn Hồng Tuyết

Tên đầy đủ: Đinh Hồng Tuyết | Sinh năm: 1994 | Chiều cao: 1m70 | Số đo : 84/63/90

Bộ sưu tập ảnh hot nhất của PG Sài Gòn Hải Như

Tên đầy đủ: Nguyễn Hải Như| Sinh năm: 1994| Chiều cao: 1m70| Số đo: 84/62/90

Bộ sưu tập ảnh hot nhất của PG Sài Gòn Huỳnh Ngân

Tên đầy đủ: Huỳnh Ngân | Chiều cao: 1m70| Sinh năm: 1994| Số đo: 83/62/89